КОРИСТУВАЧА УГОДА

Будь ласка, зверніть увагу.
Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів / послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами цієї Угоди.

Термины, що використовуються в цій Угоді:

- Адміністрація - адміністрація веб-сайт інтернет-магазину vivam.club, Приватне підприємство «БіоВівам» (Код ЄДРПОУ: 44371720, місцезнаходження: 65122, г. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 122 корп. 1 кв. 29).

- Сайт - веб-сайт інтернет-магазину biovivam.com, включаючи всі веб-сторінки; власником інтернет-магазину є ФОП Закіров Г.Х.

- Угода - ця угода Користувача.

- Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані їм товари / послуги. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар / послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах (на вимогу Покупця) на передачу Товару Одержувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

- Товар - товари, послуги, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

- Користувач (Споживач, Замовник, Одержувач) - Споживач, який переглядає інформацію на Сайті та / або замовляє та / або отримує Товари з використанням інструментів сайту. Одержувач, Платник, Замовник є Користувачами.

- Замовлення - звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.

- Платник - особа, яка оплачує Замовлення.

- Одержувач - особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

- Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товарі, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про самий товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. Загальні умови використання Сайту.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, заданої Адміністрацією. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та / або приймає на себе будь-яку відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.

1.5. Оферта вважається прийнятою Продавцем якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічній офертою та має бути прийнято Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічній офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.7. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.8. Не вважається прийняттям Продавцем пропозиції Користувача відправленної Продавцем та / або Адміністрацією електронними засобами зв'язку (sms-інформування, електронна пошта, телефон і т.п.) або іншого зв'язку повідомлення Продавця / Адміністрації про одержання Замовлення Користувача і / або про терміни його отримання та / або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) та містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу оферти, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо сума фактично була оплачена Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.10. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше):

- підписання Одержувачем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або

- фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і т.п.)

1.11. Інформація про товар:

1.11.1. Інформація про Товар міститься на цьому сайті, самому Товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку, в т.ч. телефоном +38 0 63 21 88 77 6.

1.11.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі та / або упаковці та / або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.11.3. Ціна на Товар, зазначена в Пропозиції, є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4.-1.7. Угоди може бути змінено Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.

1.11.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженною Сторонами згідно п. 1.4.-1.7. Угоди умовами Одержувач має право відмовитися від отримання та прийняття Товару. При цьому, Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар сум, а також сум, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (в т.ч. відшкодування збитків, неустойка та інше) - Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.12. Обмеження відповідальності:

1.12.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв'язку з цим, Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов'язані з цим питання, в тому числі, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичних умов продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і / або виробниками.

1.12.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначати і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.12.3. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.12.4. У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) в зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.


1.12.5. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні та / або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.


1.3. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) вказівку даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару по невірному адресою або видачу Товару неналежного Одержувачу, все пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).


2. Обов'язки сторін.


2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.


2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.


2.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.


2.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.


2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.


2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.


2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності та не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.


2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольними Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та / або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.


3. Порядок обміну і повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником).


3.1. Обмін і повернення товару (в тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) в порядку Закону України «Про захист прав споживачів» може здійснюватися за адресою: 65122, г. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 122 корп. 1 кв. 29 (в разі, якщо така можливість визначена умовами Продавця). Користувач, зокрема, також зобов'язаний належним чином надійно упакувати відправлення зовні та всередині, щоб товар не пошкодився в процесі транспортування.


3.2. При отриманні Товару поштою, повернення такого Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу), здійснюється поштою, за наступною адресою: 65122, г. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 122 корп. 1 кв. 29. Одержувач: ПП «БіоВівам». Платник: 3-е особа за безготівковим розрахунком. Доставка: Склад -Двері.


3.3. При обміні та поверненні, Товар слід відправити в повній комплектації, приклавши до нього також наступні документи: - Заява на обмін або повернення грошових коштів, із зазначенням причин; - Акт прийому-передачі товару / накладна / чек від продавця (документ, який підтверджує факт придбання товару); - Гарантійний талон (якщо такий передбачений).


3.4. У разі направлення Користувачем (Споживачем) товару, який був придбаний через сайт, умовами Продавця передбачена можливість направлення останнім такого товару за адресою: 65122, г. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 122 корп. 1 кв. 29, для організації гарантійного обслуговування. Без оформленого належним чином письмової заяви з пред'явленим вимогою вважається, що такий товар спрямований з метою передачі останнього в сервісний центр для проведення діагностики та обслуговування (усунення недоліку). При цьому обов'язковим є наявність оригіналу гарантійного талона до товару і розрахункового документа.


3.4.1. Наведений в даному розділі порядок діє в разі, якщо умовами Продавця передбачена можливість зворотного відправлення товару за адресою: 65122, г. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 122 корп. 1 кв. 29, в тому числі для організації гарантійного обслуговування. У разі направлення Користувачем (Споживачем) товару протягом гарантійного терміну на зазначену вище адресу без оформленого належним чином письмової заяви з пред'явленими вимогами вважається, що такий товар спрямований з метою передачі останнього в сервісний центр для проведення діагностики та обслуговування (усунення недоліку). При цьому обов'язковим є наявність оригіналу гарантійного талона до товару і розрахункового документа, виданого Продавцем. Винятком є відправка товару протягом чотирнадцяти днів з моменту придбання (дієтичні добавки, продукти харчування, товари особистої гігієни та косметика - підлягають поверненню виключно за наявності виробничого браку).


3.4.2. У разі відправки Користувачем (Споживачем) такого товару на зазначену вище адресу із заявою про повернення коштів або про обмін товару на підставі положень ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» без документів, що підтверджують наявність істотного недоліку в товарі (при наявності оригіналу гарантійного талона та розрахункового документа, виданого Продавцем), вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого товару в авторизованого сервісного центру для з'ясування наявності у товару істотного недоліку. У разі такого напрямку товару на підставі положень ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» із заявою про обмін товару або повернення грошових коштів з посиланням на наявність нестачі в роботі товару вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого товару в авторизованого сервісного центру для визначення наявності істотного недоліку в товарі. У разі якщо наявність істотного недоліку не буде підтверджено уповноваженим сервісним центром, вважається, що Користувач (Споживач) згоден на безкоштовне усунення виявленого недоліку (за умови підтвердження гарантійного випадку). Термін сервісного обслуговування: 14 днів з моменту отримання товару уповноваженим сервісним центром і 10 днів - термін транспортування, якщо інше письмово не погоджено з користувачем (споживачем).


3.4.3. Для мінімізації ризиків випадкового пошкодження товару при пересиланні продавцеві, Користувач (Споживач) повинен описати зовнішній вигляд товару перед такою відправкою разом з представником перевізника шляхом складання відповідного акту. У разі необхідності з'ясування проблем в роботі товару в телефонному режимі з Споживачем може уточнюватися інформація про наявний нестачі. Адміністрація не несе відповідальності за пошкодження товару операторами поштових послуг і / або послуг кур'єрської доставки.


3.4.4. Споживач дає свою згоду на отримання електронних повідомлень з розгляду його звернення на вказану ним адресу електронної пошти та / або за допомогою засобів мобільного зв'язку і / або за допомогою месенджерів (WhatsApp, Telegram, Viber), які прив'язані до номера телефону, зазначеного Споживачем (Користувачем ) в заяві або в іншому документі. Такі повідомлення вважаються належним інформуванням споживача.


3.4.5. Направляючи товар на гарантійне обслуговування Користувач (Споживач) повинен відключити паролі, графічний ключ і інші блокування, встановлені на товар. Для продуктів Apple - обов'язково повинен відключити функцію «Find My iPhone». При наявності таких блокувань Користувач (Споживач) дає згоду на повернення йому товару без досконалого гарантійного обслуговування. Після відключення блокувань Користувач (Споживач) може повторно направити товар на вказаний в даному Розділі Угоди адреса для організації гарантійного обслуговування.


3.5. Користувач (Споживач) зобов'язаний оглянути товар разом з розрахунковим документом при отриманні замовлення (посилки) в присутності представника перевізника, в тому числі при отриманні товару, який повернувся після гарантійного обслуговування. Претензії щодо пошкодження товару в процесі транспортування пред'являються безпосередньо перевізнику.


4. Персональні дані


4.1. Оформляючи Замовлення на Сайті biovivam.com і / або проставляючи галочку у відповідному полі на сайті biovivam.com перед заповненням своїх персональних даних Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення ) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; електронна пошта; телефон; адреса; дата і місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію в якості фізичної особи-підприємця; відомості про шлюб; відомості про доходи та витрати; номер телефону; місце роботи і посада; стаж роботи; дата і причини звільнення з попередніх місць роботи; відомості про отримання пенсій; сімейний стан; майновий стан (наявність нерухомого та / або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання за державну реєстрацію; дані паспорта (номер, серія, ким і коли виданий); дані про дітей, в тому числі усиновлених; інші дані, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторських і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і / або фінансовим установам, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ПП «БіоВівам». Дане положення діє без обмеження терміну дії.


4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем.


4.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є ПП «БіоВівам», місцезнаходження: 65122, г. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 122 корп. 1 кв. 29. База персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою ПП «БіоВівам»: 65122, г. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 122 корп. 1 кв. 29.


4.4. Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивоване вимога власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивоване вимога щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


5. Інші умови


5.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.


5.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).


5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.


5.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.


5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.


5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.


5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.


5.8. Адміністрація має право в односторонньому порядку відмовити Користивачу у обслуговуванні без роз'яснення причини. Причинами відмови можуть бути: хамство, не мотивована відмова від отримання Замовлення, низька фінансова дисципліна, не етичні дії та / або висловлювання - що порушують загальні принципи моралі та суспільної поведінки.
© Всі права захищені. ПП БІОВІВАМ
Click to order
Ваше замовлення:
Total: 
Заповніть дані для доставки та натисніть "ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ"
Ми завжди ПЕРЕДЗВОНЮЄМО
для підтвердження замовлення та доставки

Имя та прізвище:
Ваш телефон:
ПЕРЕВІРТЕ ПРАВИЛЬНІСТЬ ВВЕДЕННЯ НОМЕРА ТЕЛЕФОНУ
Населений пункт:
Номер відділення Нової Пошти:
Payment method
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся c політикою конфіденційності.